Uddevalla Humanistiska Förbund

är en förening för humanistisk bildning och för humanistiska ideal.
Givande föreläsningar, trevliga träffar och årets bok är våra
viktigaste aktiviteter. Vårt förbund har varit en aktiv del av Uddevallas
kulturliv sedan starten 1944. Du måste inte vara medlem för att gå
på våra föreläsningar

Uddevalla Humanistiska Förbund är anslutet som lokalförbund
till Svenska Humanistiska Förbundet. Vår hemsida är också länkad till
Svenska Humanistiska Förbundets hemsida,
www.humanistiskaforbundet.se

Uddevalla Humanistiska Förbund
– en kort historik

Från början var det inte bara föredrag på träffarna, man avnjöt också en supé, och eftersom det var ett slutet sällskap blev stämningen ibland lössläppt. Dock, tiderna förändras men riktigt hur förbundet påverkades framgår inte av annalerna. Från 1987 hölls föreläsningarna på Bohusläns museum och de blev öppna för alla. Medlemskap vann man genom att betala medlemsavgift. Syftet var och är fortfarande detsamma: »främjande av humanistisk bildning«, som det står i stadgarnas portalparagraf. Kvaliteten på föredragen har alltid varit hög. Kamratlig samvaro är viktig och sker numera vid våra enkla eftersitsar.

För den som vill veta mer om förbundets historia och föreläsningsverksamhet rekommenderas skriften »Uddevalla Humanistiska Förbund 75 år«, som kan erhållas genom kontakt med styrelsen.

Humanism