Här finner ni handlingarna för föreningens årsmöte 230214.

Uddevalla Humanistiska Förbund Årsmöte 2023 (Dagordning)

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan för Uddevalla Humanistiska Förbund 2023

Årsbokslut 2022 UHF