1        Föreläsningar
1.1     Målet är fortsatt mycket god standard.
1.2     Tema för en period formuleras om möjligt!
1.3     Bokning av föreläsare – bokningsförfarande enligt PM
1.4     Statistik
1.4.1  Räkna besökare och bokföra
1.4.2  Klassificera ämnesområde för föredrag och bokföra för UHF:s räkning
1.5     Reservplan: Förbered diskussion av UHF-ärende om föreläsaren uteblir
1.5.1  Se Beredskapsplan för den händelse att …

2        Utveckling av eftersits
2.1     Stimulera diskussion med föreläsare
2.2    
Diskussionsledare/moderator utses i förväg
2.3     Aktivera och bjuda in publiken i diskussionen

3        Medlemsutveckling
3.1     Rekrytering är en återkommande diskussion vid styrelsemöten
3.2     Statistik över medlemsutvecklingen förs kontinuerligt och rapporteras i styrelsen
3.3     Medlemskort delas ut till medlemmarna vid deras föredragsbesök
3.4     Presentkort för medlemskap finns som gåvobevis

4        Ekonomi
4.1     Ekonomi i balans
4.2     Aktivt söka bidrag från kommunen
4.3     Söka samarbetspartners inför vissa föredrag så att kostnader kan fördelas

5        Marknadsföring
5.1     Av UHF som ideell förening i Uddevalla kommun
5.2     Av vår verksamhet med föreläsningar
5.3     Egen hemsida
5.4     UHF:s programblad
5.5     Annonsering i lokalpress se Arbetsuppgifter att fördela
5.6     Samverkan med andra föreningar och organisationer
5.7     Uddevalla kommuns redovisning av föreningsbidrag
5.8     Föreningsarkivet