Kära humanistvänner

December 2022

        
Ett år går fort, och nu är 2022 nästan till ända. Efter den förlamningen som orsakades av pandemin snurrar hjulen igen, och det mesta är väl nu som före pandemin.

När vi hör efter hur det är i lokalförbunden förstår vi att det är full fart med många intressanta program. Det är intressant att några valt att ordna föreläsningar på teman, så att till exempel en termins program hänger ihop. Att pandemin gav ett visst medlemstapp var nog oundvikligt, men glädjande nog noterar flera lokalförbund en viss nyrektyrering av medlemmar, i några fall en betydande sådan.

Förra veckan träffades vi i förbundsstyrelsen för höstens styrelsemöte, denna gång i fina Karlstad, där vår (alltjämt) nye styrelseledamot Fredrik Holm håller till. Nu var det dags att börja planera för årsmöte med högtidlig årssammankomst, som det så stiligt heter. Denna gång, den 4:e mars, träffas vi i Stockholm igen, men inte i Börssalen utan i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan, även det centralt. 2023 kommer vi inte att ha någon ordförandekonferens i samband med årsmötet. Det kan däremot bli något digitalt möte.

Förra gången jag skrev ett ordförandebrev hade Bok&Biblioteksmässan i Göteborg ägt rum, efter två års uppehåll, och förbundet medverkade som vi brukar med en monter för information om förbundet och försäljning av våra (många) skrifter. Däremot väntade vi på att medverka vid De Svenska Historiedagarna, där Gullög Nordquist och undertecknad hade ett två år försenat seminarium tillsammans med kulturgeografen och antikvarien vid Upplandsmuseet Cecilia Bygdell utifrån vår årsbok 2020 Stort smått fint och fult. Seminariet drog en stor publik, och glädjande nog var det många yngre museianställda som ville diskutera och argumentera för samlingarnas betydelse i museiverksamhet.

Som ni säkert kommer ihåg beslutade vi vid ett årsmöte för ett par år sedan att avsätta en liten summa, 20 000 årligen, som kan utgöra ett visst ekonomiskt stöd när ett lokalförbund vill göra en särskild satsning, enligt vissa kriterier. Summan för 2022 har nu avsatts dels till Strängnäs, som genomför ett intressant musikaliskt projekt med anledning av att Gustav Vasa blev kung just i Strängnäs för femhundra år sedan! En lite mindre summa erhåller Karlstad för ett tvåårigt projekt kring humanismens och humanioras roll – i miljöfrågor, för demokratin med flera perspektiv. Vi hoppas kunna avsätta en summa för detta ändamål även i budgeten för 2023.

Till det som är så roligt när vi har vår årssammankomst hör att dela ut priset till en yngre humanist. Olle Josephson, som är sammankallande i prisjuryn hälsar att han gärna tar emot förslag på pristagare!

Vår årsbok för 2022 har rönt stor uppskattning både av recensenter och i lokalförbunden, enligt vad vi har förstått. Nästa årsbok är skriven av författaren och litteraturkritikern Kristoffer Leandoer och heter Den oavslutade litteraturen. Jag gissar att den inte är mindre spännande än boken om mumier. Den kommer att ges ut redan i början av januari, men köp den inte då! Våra exemplar kommer att levereras en tid därefter.

Nu avslutar jag med en förhoppning att vi alla får en fin jul med allt vad därtill hör! Nästa ordförandebrev kommer ni att få i januari, efter vårt nästa styrelsemöte, som kommer att ske via Zoom.

Katarina

En hälsning från förbundets ordförande

Kära humanistvänner!

Jag tar det viktigaste först. På vår hemsida finner ni nu förbundets uttalande mot det pågående kriget i Ukraina. Vid årsmötet förra helgen fick styrelsen i uppdrag att formulera en text, med anledning av att invasionen av Ukraina utgör ett brott mot freden och mot folkrätten. Som det står i vår skrift Humanism är det ett humanistiskt imperativ att göra vad man kan för att förhindra brott mot freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter. Må så vara att Svenska Humanistiska Förbundet inte är i stånd att ”förhindra” de brott som begås, men vi kan ändå markera, för att därmed vara en röst i kören av avståndstagande till det som nu sker. Texten har också skickats till TT. Styrelsen fick vidare i uppdrag att se till att från Svenska Humanistiska Förbundet skänka ett belopp till UNHCR och Läkare utan gränser. Hur kriget än slutar så kommer resurser till Ukraina att behövas under lång tid, men vi kommer inte att dröja med det formella beslutet utan fatta det snabbt.

Ordförandekonferensen, årsmötet och årssammankomsten ägde som ni vet rum i Alingsås – de flesta av er var ju med. Jag vill å allas vägnar uttrycka ett synnerligen varmt tack till Alingsås Humanistiska Förbund, dess styrelse och dess ordförande Peter Lenken, för två mycket välorganiserade dagar som avlöpte väl i stadens fina Grand Hotell. Finalen, det fantastiska musikprogrammet med lokal anknytning, och det intressanta föredraget om boken då, nu och framöver, av Alingsåsfödda forskaren Alexandra Borg, är oförglömlig.

Under ordförandekonferensen kom diskussionen att bland annat handla om de skilda lokalförbundens olika förutsättningar. Varje förbund har sin karaktär och sina styrkor, det blir alltmer tydligt ju mer man pratar om det. Likriktning är varken möjlig eller önskvärd, men nog är det värdefullt med ett erfarenhetsutbyte lokalförbunden emellan. Så många bra idéer som kan spridas! Bland många frågor, konkreta såväl som mer abstrakta, diskuterades begreppen kunskap och bildning, vidare medlemsrekrytering och marknadsföring. Möjligheten att vid tillfälle kunna erbjuda även internationella föreläsningar via digitala kanaler för samtliga lokalförbund diskuterades också, även om alla nog var överens om att föredrag i fysisk form, vilka innebär en social kontakt genom att medlemmarna träffas och (i de flesta fall) har någon form av samkväm med möjlighet till diskussion, utgör kärnan i vår verksamhet.

Jag gjorde det under årsmötet, men jag vill även på detta sätt varmt tacka de avgående styrelseledamöterna Annika Afzelius och Jan Herrlin för ovärderliga insatser i vår styrelse och vårt förbund. Samtidigt välkomnar jag, än en gång, våra nya ledamöter, Marie-Hélène Abrahamsson, Ludvika (Västerbergslagen) och snart Alingsås, samt Fredrik Holm, Karlstad, till styrelsen.

Och för egen del tackar jag så mycket för förtroendet att även under det kommande verksamhetsåret få vara förbundets styrelseordförande.

Uppsala den elfte mars 2022

Katarina

Tag gärna del av Svenska Humanistiska Förbundets nätföreläsningar här.