Från Svenska Humanistiska Förbundets ordförande

Bäckaby 20:e juni 2023

Bästa humanistvänner!

Låt mig nu när sommaren faktiskt redan har tagit sin början (midsommar om bara ett par dagar) önska er en trevlig fortsättning på denna del av året. Jag hoppas att ni får möjlighet till återhämtning och reflektion, något som vi alla behöver.

För egen del har jag precis återvänt från en Parisresa i sällskap med bland andra två barnbarn, tretton respektive femton år. Vandring på Montmartre, besök i Versailles, Musée d’Orsay och Eiffeltornet med mera gav anledning till samtal om exempelvis det franska artonhundratalsmåleriet, franska revolutionen och vad som hände i Spegelsalen i Versailles 1919. Jag förundrades mer än en gång över hur välorienterade dagens tonåringar faktiskt kan vara, när jag jämför med vad jag minns om mig själv vid samma ålder. Historiska kunskaper hos våra ungdomar är ju inte alltid något som blir belyst i skoldebatten, precis.

I styrelsen har vi lite mer konkret än tidigare tillsammans med styrelsen för Varbergs Humanistiska Förening påbörjat planering av nästa års årsmöte. Jag ber att ni redan nu skriver in 1:a och 2:a mars 2024 i kalendern. Varbergs Humanistiska Förening firar sina första 80 år, och programmet kommer att
börja vid lunchtid redan på fredagen. Årsmötesförhandlingarna förläggs till lördagen. Vi kommer inte att förlägga någon regelrätt ordförandekonferens till dessa dagar, bland annat av tidsskäl – och ekonomiska skäl. Det gäller nämligen att få till resorna inom rimliga tidsramar. Troligtvis blir det en digital ordförandeträff i höst, och så skjuter vi upp den fysiska konferensen något.

Lova att titta på vår hemsida! Där ligger nu en ny ”En kvarts humaniora”. Fil. dr Hampus Östh Gustafsson pratar med utgångspunkt från sin avhandling ”Folkhemmets styvbarn” på ett mycket intressant sätt om hur humanioras ställning historiskt beskrivits i kristermer. Utsagor om humanioras kris har periodvis använts för att väcka uppmärksamhet, i försök att vända en utveckling. Lyssna och fundera på vad Hampus säger!

Midsommarhälsningar
Katarina

 

Uppsala 24:e april

Kära humanistvänner,

Det är nu snart två månader sedan som vi hade vårt årsmöte i Odd Fellow´s lokaler centralt i Stockholm, på Västra Trädgårdsgatan. Det är en intressant gata, fylld av historia, men trots sitt centrala läge lite undangömd. På Västra Trädgårdsgatan ligger det arkitektoniskt imponerande så kallade Tändstickspalatset, vilket tillkom i slutet av 1920-talet på initiativ av finansmannen Ivar Kreuger som kontorslokaler för Tändsticksbolaget. Kreuger anlitade sin kusin, civilingenjören Henrik Kreuger, som konstruktör för bygget, och arkitekt var den kände Ivar Tengbom. Flera stora svenska konstnärer och formgivare var inblandade i förverkligandet av byggnaden, till exempel Carl Milles, Isaac Grünewald, Carl Malmsten, Elsa Gullberg. Numera ägs byggnaden av ett fastighetsbolag, och ett tjugotal företag har sina kontorslokaler där.

Vidare ligger där, med gaveln mot Västra Trädgårdsgatan, en byggnad uppförd 1642, vilken kallas för Drottning Kristinas lusthus. Bygget var ett led i försöken att skänka lite kunglig glans åt området, som då låg utanför den centrala staden på Stadsholmen och som var bebodd av hantverkare i enkla skjul och timmerhus. 1689 flyttade lantmäterikontoret in och stannade kvar där ända tills Lantmäteristyrelsen utlokaliserades till Gävle 1975. Det är fascinerande att föreställa sig hur lantmätarna på 1700-talet och långt in på 1800-talet i denna byggnad planerade för de kanske största förändringarna av den svenska landsbygden före industrialisering och urbanisering, nämligen jordskiftena (storskifte, enskifte, laga skifte).

Att August Strindberg och hans första hustru Siri von Essen under en tid i början av sitt äktenskap hade sin bostad på Västra Trädgårdsgatan bidrar till gatans kulturhistoria.

Odd Fellows-huset, där vi höll till, har minsann också en historia som inte går av för hackor. Huset ingår i den ovan omtalade omgörningen av den här delen av Stockholm – att göra den lite finare - på 1640-talet. Redan 1620 skänktes tomten till Svante Gustavsson Banér, som lät uppföra två stenhus. Kommande ägare har under århundradena byggt om, byggt till och förändrat. Efter familjen Banér ägdes huset/husen av adelssläktena Bielke, Piper och Brahe. 1898 förvärvades fastigheten av en tobaksfabrikör och grosshandlare, Johan Bäckström, som lät bygga om den. En sorglig händelse inträffade i samband med att man rev delar av köket. Då lossnade en takpanel som dödade två, varav en knappt sextonårig, av arbetarna som höll på att lasta ut rivningsmassor. Bäckströms son fortsatte ombyggnationen med hjälp av den kände arkitekten Isac Gustaf Clason.

Kort därefter förvärvade Odd Fellows fastigheten, och 1926 skedde invigningen av de nya ordenslokalerna, där vi nu fick ha vårt årsmöte och vår årssammankomst i de vackra lokalerna. Förmodligen återvänder vi dit framöver, men inte nästa år, så årsmöte och årssammankomst kommer att äga rum i Varberg, vilket vi redan på förhand tackar Varbergs humanistiska förening för!

I samband med detta vill jag påminna om att årssammankomsten, då förbundet bjuder på intressanta framträdanden i form av föredrag och musik, är öppen även för andra än lokalförbundens delegater till årsmötet. Sprid gärna den informationen till era medlemmar!

Det första styrelsemötet i riksstyrelsen, förutom konstituerande mötet direkt efter årsmötet, ägde rum i fredags, via Zoom. Styrelsen har nu en ny vice ordförande, Fredrik Holm, Karlstad, som ersätter Olle Josephson, nu Svenska Humanistiska Förbundets hedersledamot. Ny styrelseledamot är Anders Ekström, Uppsala. Anders hade redan tidigare en roll i årsbokskommittén och fortsätter med det. 2023 års bok är på väg ut till lokalförbunden. Den har ju redan funnits i handeln ett bra tag, men eftersom vår del av upplagan finansieras av fonder och stiftelser måste vi informera om detta i de böcker som går till lokalförbunden. Den informationen gick inte att trycka i boken, eftersom förlaget var klara med produktionen innan vi hade hunnit få besked från finansiärerna. Därför medföljer ett informationsblad i varje bok. Vad som blir årsboken för 2024 är fortfarande oklart. Årsbokskommittén diskuterar frågan. Utöver årsboken planerar vi nu för en småskrift, en antologi med korta bidrag från språkvetare, om språksituationen i Sverige. Vi vill gärna ägna det innevarande året åt språksituationen lite extra. Tänk gärna på det när ni planerar höstens verksamhet.

På vår hemsida började vi för några år sedan lägga ut korta filmade föredrag på cirka 15-20 minuter. Vi kallar dem ”En kvarts humaniora”. Det har inte varit jättemånga visningar av dessa föredrag, så vi vill gärna påminna om dem och snart kommer det några flera, hoppas vi. Titta gärna in på hemsidan då och då för att se om det finns något nytt!

Slutligen vill jag önska alla en riktigt fin vår och sommar, gärna med inspirerande kulturinslag!

Katarina

Kära humanistvänner

December 2022

        
Ett år går fort, och nu är 2022 nästan till ända. Efter den förlamningen som orsakades av pandemin snurrar hjulen igen, och det mesta är väl nu som före pandemin.

När vi hör efter hur det är i lokalförbunden förstår vi att det är full fart med många intressanta program. Det är intressant att några valt att ordna föreläsningar på teman, så att till exempel en termins program hänger ihop. Att pandemin gav ett visst medlemstapp var nog oundvikligt, men glädjande nog noterar flera lokalförbund en viss nyrektyrering av medlemmar, i några fall en betydande sådan.

Förra veckan träffades vi i förbundsstyrelsen för höstens styrelsemöte, denna gång i fina Karlstad, där vår (alltjämt) nye styrelseledamot Fredrik Holm håller till. Nu var det dags att börja planera för årsmöte med högtidlig årssammankomst, som det så stiligt heter. Denna gång, den 4:e mars, träffas vi i Stockholm igen, men inte i Börssalen utan i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan, även det centralt. 2023 kommer vi inte att ha någon ordförandekonferens i samband med årsmötet. Det kan däremot bli något digitalt möte.

Förra gången jag skrev ett ordförandebrev hade Bok&Biblioteksmässan i Göteborg ägt rum, efter två års uppehåll, och förbundet medverkade som vi brukar med en monter för information om förbundet och försäljning av våra (många) skrifter. Däremot väntade vi på att medverka vid De Svenska Historiedagarna, där Gullög Nordquist och undertecknad hade ett två år försenat seminarium tillsammans med kulturgeografen och antikvarien vid Upplandsmuseet Cecilia Bygdell utifrån vår årsbok 2020 Stort smått fint och fult. Seminariet drog en stor publik, och glädjande nog var det många yngre museianställda som ville diskutera och argumentera för samlingarnas betydelse i museiverksamhet.

Som ni säkert kommer ihåg beslutade vi vid ett årsmöte för ett par år sedan att avsätta en liten summa, 20 000 årligen, som kan utgöra ett visst ekonomiskt stöd när ett lokalförbund vill göra en särskild satsning, enligt vissa kriterier. Summan för 2022 har nu avsatts dels till Strängnäs, som genomför ett intressant musikaliskt projekt med anledning av att Gustav Vasa blev kung just i Strängnäs för femhundra år sedan! En lite mindre summa erhåller Karlstad för ett tvåårigt projekt kring humanismens och humanioras roll – i miljöfrågor, för demokratin med flera perspektiv. Vi hoppas kunna avsätta en summa för detta ändamål även i budgeten för 2023.

Till det som är så roligt när vi har vår årssammankomst hör att dela ut priset till en yngre humanist. Olle Josephson, som är sammankallande i prisjuryn hälsar att han gärna tar emot förslag på pristagare!

Vår årsbok för 2022 har rönt stor uppskattning både av recensenter och i lokalförbunden, enligt vad vi har förstått. Nästa årsbok är skriven av författaren och litteraturkritikern Kristoffer Leandoer och heter Den oavslutade litteraturen. Jag gissar att den inte är mindre spännande än boken om mumier. Den kommer att ges ut redan i början av januari, men köp den inte då! Våra exemplar kommer att levereras en tid därefter.

Nu avslutar jag med en förhoppning att vi alla får en fin jul med allt vad därtill hör! Nästa ordförandebrev kommer ni att få i januari, efter vårt nästa styrelsemöte, som kommer att ske via Zoom.

Katarina

En hälsning från förbundets ordförande

Kära humanistvänner!

Jag tar det viktigaste först. På vår hemsida finner ni nu förbundets uttalande mot det pågående kriget i Ukraina. Vid årsmötet förra helgen fick styrelsen i uppdrag att formulera en text, med anledning av att invasionen av Ukraina utgör ett brott mot freden och mot folkrätten. Som det står i vår skrift Humanism är det ett humanistiskt imperativ att göra vad man kan för att förhindra brott mot freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter. Må så vara att Svenska Humanistiska Förbundet inte är i stånd att ”förhindra” de brott som begås, men vi kan ändå markera, för att därmed vara en röst i kören av avståndstagande till det som nu sker. Texten har också skickats till TT. Styrelsen fick vidare i uppdrag att se till att från Svenska Humanistiska Förbundet skänka ett belopp till UNHCR och Läkare utan gränser. Hur kriget än slutar så kommer resurser till Ukraina att behövas under lång tid, men vi kommer inte att dröja med det formella beslutet utan fatta det snabbt.

Ordförandekonferensen, årsmötet och årssammankomsten ägde som ni vet rum i Alingsås – de flesta av er var ju med. Jag vill å allas vägnar uttrycka ett synnerligen varmt tack till Alingsås Humanistiska Förbund, dess styrelse och dess ordförande Peter Lenken, för två mycket välorganiserade dagar som avlöpte väl i stadens fina Grand Hotell. Finalen, det fantastiska musikprogrammet med lokal anknytning, och det intressanta föredraget om boken då, nu och framöver, av Alingsåsfödda forskaren Alexandra Borg, är oförglömlig.

Under ordförandekonferensen kom diskussionen att bland annat handla om de skilda lokalförbundens olika förutsättningar. Varje förbund har sin karaktär och sina styrkor, det blir alltmer tydligt ju mer man pratar om det. Likriktning är varken möjlig eller önskvärd, men nog är det värdefullt med ett erfarenhetsutbyte lokalförbunden emellan. Så många bra idéer som kan spridas! Bland många frågor, konkreta såväl som mer abstrakta, diskuterades begreppen kunskap och bildning, vidare medlemsrekrytering och marknadsföring. Möjligheten att vid tillfälle kunna erbjuda även internationella föreläsningar via digitala kanaler för samtliga lokalförbund diskuterades också, även om alla nog var överens om att föredrag i fysisk form, vilka innebär en social kontakt genom att medlemmarna träffas och (i de flesta fall) har någon form av samkväm med möjlighet till diskussion, utgör kärnan i vår verksamhet.

Jag gjorde det under årsmötet, men jag vill även på detta sätt varmt tacka de avgående styrelseledamöterna Annika Afzelius och Jan Herrlin för ovärderliga insatser i vår styrelse och vårt förbund. Samtidigt välkomnar jag, än en gång, våra nya ledamöter, Marie-Hélène Abrahamsson, Ludvika (Västerbergslagen) och snart Alingsås, samt Fredrik Holm, Karlstad, till styrelsen.

Och för egen del tackar jag så mycket för förtroendet att även under det kommande verksamhetsåret få vara förbundets styrelseordförande.

Uppsala den elfte mars 2022

Katarina

Tag gärna del av Svenska Humanistiska Förbundets nätföreläsningar här.