En hälsning från förbundets ordförande

Kära humanistvänner!

Jag tar det viktigaste först. På vår hemsida finner ni nu förbundets uttalande mot det pågående kriget i Ukraina. Vid årsmötet förra helgen fick styrelsen i uppdrag att formulera en text, med anledning av att invasionen av Ukraina utgör ett brott mot freden och mot folkrätten. Som det står i vår skrift Humanism är det ett humanistiskt imperativ att göra vad man kan för att förhindra brott mot freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter. Må så vara att Svenska Humanistiska Förbundet inte är i stånd att ”förhindra” de brott som begås, men vi kan ändå markera, för att därmed vara en röst i kören av avståndstagande till det som nu sker. Texten har också skickats till TT. Styrelsen fick vidare i uppdrag att se till att från Svenska Humanistiska Förbundet skänka ett belopp till UNHCR och Läkare utan gränser. Hur kriget än slutar så kommer resurser till Ukraina att behövas under lång tid, men vi kommer inte att dröja med det formella beslutet utan fatta det snabbt.

Ordförandekonferensen, årsmötet och årssammankomsten ägde som ni vet rum i Alingsås – de flesta av er var ju med. Jag vill å allas vägnar uttrycka ett synnerligen varmt tack till Alingsås Humanistiska Förbund, dess styrelse och dess ordförande Peter Lenken, för två mycket välorganiserade dagar som avlöpte väl i stadens fina Grand Hotell. Finalen, det fantastiska musikprogrammet med lokal anknytning, och det intressanta föredraget om boken då, nu och framöver, av Alingsåsfödda forskaren Alexandra Borg, är oförglömlig.

Under ordförandekonferensen kom diskussionen att bland annat handla om de skilda lokalförbundens olika förutsättningar. Varje förbund har sin karaktär och sina styrkor, det blir alltmer tydligt ju mer man pratar om det. Likriktning är varken möjlig eller önskvärd, men nog är det värdefullt med ett erfarenhetsutbyte lokalförbunden emellan. Så många bra idéer som kan spridas! Bland många frågor, konkreta såväl som mer abstrakta, diskuterades begreppen kunskap och bildning, vidare medlemsrekrytering och marknadsföring. Möjligheten att vid tillfälle kunna erbjuda även internationella föreläsningar via digitala kanaler för samtliga lokalförbund diskuterades också, även om alla nog var överens om att föredrag i fysisk form, vilka innebär en social kontakt genom att medlemmarna träffas och (i de flesta fall) har någon form av samkväm med möjlighet till diskussion, utgör kärnan i vår verksamhet.

Jag gjorde det under årsmötet, men jag vill även på detta sätt varmt tacka de avgående styrelseledamöterna Annika Afzelius och Jan Herrlin för ovärderliga insatser i vår styrelse och vårt förbund. Samtidigt välkomnar jag, än en gång, våra nya ledamöter, Marie-Hélène Abrahamsson, Ludvika (Västerbergslagen) och snart Alingsås, samt Fredrik Holm, Karlstad, till styrelsen.

Och för egen del tackar jag så mycket för förtroendet att även under det kommande verksamhetsåret få vara förbundets styrelseordförande.

Uppsala den elfte mars 2022

Katarina

Tag gärna del av Svenska Humanistiska Förbundets nätföreläsningar här.