”Om våren, säg om våren allt stolt och ungt du känt.
Ett vårord går som kåren mot sol och firmament.
Om våren, sjung om våren hvar nyckfull melodi;
som fläkt och drill i snåren den löper saklöst fri.” 
Erik Axel Karlfeldt.

 

Program
Våren 2021

Bästa medlemmar i Uddevalla Humanistiska Förbund!
Återigen sker kontakten med er brevledes och återigen får vi meddela att vårt planerade framskjutna årsmöte, som skulle ägt rum i maj, nu måste skjutas fram till september. Alltför många oklarheter råder fortfarande för att vi ska våga satsa på ett fysiskt möte redan i vår: vaccinering av alla, tillgång till museets lokaliteter, hågade föreläsare. Vi planerar för ett efterlängtat årsmöte, med intressant föreläsare, med bubbel och tilltugg, med nya böcker och med ett förslag om att låta 2020s medlemsavgift också gälla för 2021. Alltså, den avgift ni betalade 2020 (för det gjorde ni förmodligen) ska gälla även för innevarande år, såvida ni då går med på detta vårt förslag på årsmötet.

Våra planer för hösten-21 är att kunna erbjuda er åtminstone fyra intressanta föreläsningar. Vi är minst sagt taggade att få återuppta vårt föreningsliv och inbjuda våra medlemmar till efterlängtade möten, med varandra, med det levande ordet.

Genom vårt riksförbunds hemsida, kan man via ett klick på en länk, nedan, gå in och lyssna på små föreläsningar i diverse ämnen, En kvarts humanism. Till exempel kan man därigenom få en presentation av den bonusbok, Legenderna om förbundsarken av Jan Retsö, som nu ges till samtliga medlemmar som en jubileumsgåva, eftersom SHF fyller 125 år i år. Intressant är här att påpeka att det detta år, 2021, var första gången i förbundets långa historia som riksårsmötet hölls digitalt. Alltså, ett gammalt förbund helt i tiden!

Om någon redan nu vill ha bonusboken redan nu och inte vill vänta till hösten, så går det att kontakta undertecknad via mejl eller sms, så kommer vi överens om leveranssätt.

Till hösten har vi nog med all säkerhet även en ny årsbok att erbjuda er, Vattenvarelser – en kulturhistoria om djurliv i hav och sjöar av Jakob Christensson.

Många av er har heller inte fått 2020s årsbok, Stort smått fint och fult -Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap. Den kommer att finnas för er vid kommande årsmöte.

Med hoppfull önskan om ett efterlängtat återseende, om inte förr så i september!

Styrelsen för Uddevalla Humanistiska Förbund
gm Annika Afzelius

Under april månad skulle vi erbjuda en intressant föreläsning om vinets historia. I väntan på denna trevliga och intressanta föreläsning har föreläsare
Jan Herrlin delgett oss oss en ”förhandstitt” Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ett litet nedslag bland furstar

Tag gärna del av Svenska Humanistiska Förbundets nätföreläsningar här.