Program för hösten 2023

Onsdag den 20 september

Föreläsning av: Ingrid Lomfors, docent i historia och f d chef för
Forum för levande historia, under rubriken

De judiska flyktingbarnen från
Nazityskland - Kan man lära av
historien?


Tid: 17.30-20.00
Plats: Hörsalen, Bohusläns museum
Eftersits i Spisrummet

Programmet stöds av Västra Götalandsregionen

Torsdag den 12 oktober

Föreläsning av: Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, om 

Protesterna i Israel - Vad händer
och varför?


Tid: 17.30-20.00
Plats: Hörsalen, Bohusläns museum
Eftersits i Spisrumme

Torsdag den 23 november

Föreläsning av: Marika Griehsel, journalist och SVTs tidigare Sydafrikakorrespondent, om

Sydafrika idag - ett geopolitiskt perspektiv
samt visar filmen Tree has fallen- remembering
archbishop Desmond Tutu


Obs!
Tid: 18.00-21.00
Plats: Studiefrämjandet, Kungsgatan 37

 

Vi erbjuder även denna termin en
studiecirkel med rubriken

Människan i antropocens tid -
om vår planets historia och framtid
och om människan inför
klimatomställningen.

Cirkelledare är Sture Boström och Studiefrämjandet är vår samarrangör. Cirkeln är en fortsättning på den kurs som startades hösten-22, men det går utmärkt att ansluta även om man inte varit med tidigare. Anmälan om deltagande i studiecirkeln görs till: annika.afzelius@gmail.com

Uddevalla Humanistiska Förbund samarbetar med Bohusläns museum och Studiefrämjandet.

 

Från Svenska Humanistiska Förbundets ordförande

Uppsala i september

Kära humanistvänner!

Så är då hösten här, och kanske har ni frysarna fyllda av svamp och bär.

Hösten innebär dock inte enbart att man tar hand om naturens gåvor utan utgör i högsta grad också en omstart på många sätt, till exempel vad gäller verksamhet i våra lokalförbund. På hemsidorna ser jag att spännande höstprogram har dragits igång, och jag gläds särskilt åt att årets årsboksförfattare Kristoffer Leandoer, årets talare vid årssammankomsten Anders Ekström (tillika ledamot i riksförbundets styrelse och årsbokskommittén) samt årets mottagare av pris till yngre humanist Johan Jönsson återfinns bland föreläsarna. När jag läser allt ni kommer att bjuda medlemmarna på får jag lust att åka runt och bara lyssna och ta del av allt intressant. Två resor som har med förbundet att göra ska jag i alla fall företa under hösten. En resa går till Strängnäs, där lokalförbundet, med visst ekonomiskt stöd av riksförbundet, har ett mycket intressant höstprogram. Vid tre tillfällen, 14/9, 12/10, 16/11 ges musikframträdanden som utgår från en unik musiksamling från renässansen och barocken som förvaras i Roggeborgen. Det blir sång och musik på luta och flöjt, och programmet ges i samarbete med Kungliga biblioteket. Åk och lyssna, ni som bor hyfsat nära Strängnäs! Mindre roligt är att några lokalförbund inte har publicerat något höstprogram ännu, trots att vi är en bit in i september. Om det beror på att höstens program inte kunnat fastställas eller att det finns något annat skäl till att det inte har publicerats. Det är väl synd? Hemsidan är ju till för att informera om vår gemensamma verksamhet. Skicka programmet till Samuel Herthelius så lägger han ut det bums!

Den andra resan går till Varberg för planering av nästa års årsmöte och sammankomst.

Styrelsen, som sammanträdde för ett par veckor sedan, hade då en lång diskussion om nästa års årsbok. Om planerna går i lås tror vi att den föreslagna boken kommer att väcka ett stort intresse. Men för detta krävs att vi får ihop ekonomin. Som jag brukar påminna om, boken bekostas inte med Svenska Humanistiska Förbundets egna medel, vilket skulle vara en omöjlighet, utan med bidrag från fonder och stiftelser. Årsbokskommittén har just nu ett väldigt drygt arbete med ansökningar, något som blir allt svårare vartefter antalet sökande ökar och bokproduktion blir allt dyrare.

Högaktuellt är också vårt deltagande i Bok&Biblioteksmässan i Göteborg om några veckor, och strax därefter De Svenska Historiedagarna, som i år äger rum i Lund.

Slutligen kan jag berätta den glada nyheten att författaren till förra årets årsbok Mumier. Fakta Forskning Fiktion, Sofia Häggman, nyligen mottog Uppsala universitets pris för god populärvetenskap. Priset utdelades av universitetets rektor Anders Hagfeldt i lördags.

Jag vill avsluta med att önska lycka till med höstens verksamhet!

Katarina