Det glimmar i guld och klaraste rött, det prasslar så sakta i parken, ty hösten är kommen, och björkar och lönn de fäller nu bladen till marken: ”Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt, vi väver ett täcke så varmt och så tätt, vi väver sitt täcke åt marken.” Höstvisa av Elsa Beskow

Program
Hösten 2020

Onsdag den 21 oktober
Cecilia Wingårdh,byggnadsantikvarie, föreläser om Herrgårdar, torp och fiskelägen.
Vem bär ansvaret för bevarandet till kommande generationer?
Tid: kl 18:00
Plats: Hörsalen, Bohusläns museum
Anmälan görs till museets reception. Begränsat antal åhörare med anledning av Coronarestriktioner.

Föreläsningen är inställd på grund av pandemin
Torsdag den 17 november
Lars-Gunnar Andersson, professor, föreläser om Göteborgsgrammatik

Våren 2021

Årsmöte 2021
Uddevalla Humanistiska Förbunds årsmöte 2021 kommer att äga rum onsdagen den
17 februari kl 17:30 i Hörsalen på Bohusläns museum.
Kallelse och inbjudan till efterföljande föreläsning kommer i senare delen av januari 2021.

April
I början av april har vi planerat att erbjuda en intressant föreläsning, i samarbete med Munskänkarna i Uddevalla. Ämnet är vinets historia och föreläsare är Jan Herrlin, erkänd vinhistoriker.
Vi hoppas innerligt kunna genomföra denna föreläsning men måste naturligtvis rätta oss efter de regler som gäller i april. I väntan på föreläsningen får vi nöja oss med den
”förhandstitt” som föreläsaren har delgett oss.

Ett litet nedslag bland furstar