”Man har sett så mycket.
Verkligheten har tärt så mycket på en,
men här är sommaren till sist:
en storflygplats – trafikledaren tar
ner lass efter lass
med frusna människor från rymden.
Gräset och blommorna – här landar vi.
Gräset har en grön chef.
Jag anmäler mig.”
Sommarslätt av Tomas Tranströmer.

 

Program
Våren 2021

Tillsvidare är all verksamhet inställd.

Under aprilmånad skulle vi erbjuda en intressant föreläsning om vinets historia. I väntan på denna trevliga och intressanta föreläsning har föreläsare
Jan Herrlin delgett oss oss en ”förhandstitt” Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ett litet nedslag bland furstar

Tag gärna del av Svenska Humanistiska Förbundets nätföreläsningar.
Följande föreläsare finns publicerade:
Fil Dr Elin Svahn berättar om sitt pågående arbete med uteblivna nyöversättningar.
Teol Dr Docent Ola Wikander berättar om vad de ugaritiska kilskriftstexterna innehåller.
Fil Dr Jesper Blid ger en introduktion till byggnadsarkeologi.

Klicka på länken för att ta del av föreläsningarna