Det glimmar i guld och klaraste rött, det prasslar så sakta i parken, ty hösten är kommen, och björkar och lönn de fäller nu bladen till marken: ”Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt, vi väver ett täcke så varmt och så tätt, vi väver sitt täcke åt marken.” Höstvisa av Elsa Beskow

Program
Hösten 2020

Onsdag den 21 oktober
Cecilia Wingårdh,byggnadsantikvarie, föreläser om Herrgårdar, torp och fiskelägen.
Vem bär ansvaret för bevarandet till kommande generationer?
Tid: kl 18:00
Plats: Hörsalen, Bohusläns museum
Anmälan görs till museets reception. Begränsat antal åhörare med anledning av Coronarestriktioner.

Torsdag den 17 november
Lars-Gunnar Andersson, professor, föreläser om Göteborgsgrammatik
Tid: kl 18:00
Plats: Uddevalla stadsbibliotek
Anmälan görs till biblioteket. Begränsat antal platser.

Våren 2021

Årsmöte 2021
Uddevalla Humanistiska Förbunds årsmöte 2021 kommer att äga rum onsdagen den
17 februari kl 17:30 i Hörsalen på Bohusläns museum.
Kallelse och inbjudan till efterföljande föreläsning kommer i senare delen av januari 2021.