”Om våren, säg om våren allt stolt och ungt du känt.
Ett vårord går som kåren mot sol och firmament.
Om våren, sjung om våren hvar nyckfull melodi;
som fläkt och drill i snåren den löper saklöst fri.” 
Dikt Om våren av Erik Axel Karlfeldt.

 

Program
Våren 2021

Bästa medlemmar i Uddevalla Humanistiska Förbund!

Vår förhoppning är att ni alla mår så bra det bara går att må under rådande omständigheter. Vi hoppas även att ni saknar våra föreläsningar och samtal, för det gör vi. Och framför allt saknar vi er! Ljuset kan nu skönjas där framme, vaccinationen ska förhoppningsvis öppna dörrarna till ett socialt liv igen… Nu har vi vid senaste styrelsemöte beslutat att skjuta fram det årsmötet vi hade planerat till den 17 februari. Ingen överraskning för någon utan en självklarhet i denna tid då pandemilag gäller. Förhoppningsvis kan vi kalla till årsmöte i maj månad i stället. Vi planerar för verksamhet under hösten -21, som om allt då är som vanligt igen. På återhörande när ljuset återvänt på alla fronter! Till dess, ta väl vara på er!

Styrelsen för Uddevalla Humanistiska Förbund

Under april månad skulle vi erbjuda en intressant föreläsning om vinets historia. I väntan på denna trevliga och intressanta föreläsning har föreläsare
Jan Herrlin delgett oss oss en ”förhandstitt” Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ett litet nedslag bland furstar

Tag gärna del av Svenska Humanistiska Förbundets nätföreläsningar här.