PROGRAM FÖR VÅREN 2024

 

Onsdag den 17 april

föreläser Marie Keveles, arkitekt SAR MSA, under rubriken

Vårt Avtryck på Jorden – I Tidens Tecken

En analys i hur vår medvetenhet, vårt tankemönster och våra teknologiska möjligheter formar vår fysiska verklighet.

Obs!

Tid: 18.00     

Plats: Studiefrämjandet, Kungsgatan 37

Från Svenska Humanistiska Förbundets ordförande

Uppsala i november 2023

Kära humanistvänner,

Novembermörkret mildras nu något av den adventsbelysning som sprider sig. Att det fuskas här och där, det vill säga att stjärnor och ljusstakar kommer fram lite före första advent får man tolerera. Traditioner förändras ständigt. För den som har julklappsfunderingar: ni har väl sett det erbjudande som vi förmedlat till samtliga lokalförbund (och ni till alla medlemmar) om en trevlig kalender för 2024 från Svenska Klassikerförbundet, som alla medlemmar i ett humanistiskt förbund kan beställa till förmånligt pris. För varje dag under året ges en text om en person eller händelse i den grekiska/ romerska mytologin. Man blir spränglärd! Svenska Klassikerförbundet samarbetar vi numera också med under Bok-&Biblioteksmässan.

Flera lokalförbund har nog avslutat höstens program, andra inte. Mitt eget lokalförbund, Uppsala, avslutar höstens verksamhet med årsmöte och föredrag den här veckan. Och snart är det dags för en ny termin, som säkert är mer eller mindre färdigplanerat på sina håll. När ni vill berätta om verksamheten – använd då gärna vår egen Facebook-grupp som komplettering, så får också andra än de egna medlemmarna kännedom om vad som är på gång! Facebook-gruppen heter helt enkelt Svenska Humanistiska Förbundet och är till för lokalförbunden och alla medlemmar! Gilla, gå med och använd den!

Vid vårt senaste styrelsemöte (via zoom) diskuterade vi bland annat det kommande årsmötet. Som tidigare meddelats kommer det att äga rum i Varberg 2/3 – notera redan nu i almanackan och boka gärna tågbiljett så fort som möjligt! Biljetterna brukar ju bli dyrare ju längre man väntar, förutom sista minuten-biljetter, men det är alltför riskabelt att ha så mycket is i magen att man väntar så länge. Preliminärt kommer årsmötet att starta kl. 11 och avslutas kl. 13, varefter det blir lunch, men närmare information om tidpunkter kommer. Varbergs humanistiska förening, som är vår värd, firar i samband med vårt årsmöte sitt 80-årsjubileum och ger förbundets delegater och styrelse möjlighet att vara med under det trevliga firandet dagen före årsmötet, alltså 1/3. Det kommer att ges ett ambitiöst program med föredrag och musikunderhållning under fredagseftermiddagen i den fantastiskt fina gamla teatern, och dagen avslutas med en riktig festmåltid i spegelsalen, som är lika pampig och sevärd som det låter, på Stadshotellet. En viss del av kostnaden för festmåltiden kommer sannolikt förbundet att stå för, men jag informerar redan nu om att vi som vill vara med måste räkna med att stå för en del av kostnaden själva. Jag skulle föredra att förbundet kunde stå för hela kostnaden av festmåltiden, men tyvärr går inte det, av krasst ekonomiska skäl. Ändå hoppas jag att många kommer att vara med under den festliga fredagen, som Varbergs humanistiska förening planerar för! Varför inte passa på att se lite mer av Varberg, som bland annat har ett intressant museum inrymt i fästningen? Den delegat som av tidtabellsskäl måste övernatta i Varberg – och det gäller nog flera – kommer att få övernattning upp till en viss summa motsvarande hotellpriserna i Varberg ersatt av förbundet. Mer information om dagarna i Varberg kommer att skickas ut fortast möjligt!

Till årsmötet hör att vi utser en yngre humanist som mottagare av Svenska Humanistiska Förbundets pris. Prisutdelningen kommer att ske under fredagskvällen. Redan nu är ni varmt välkomna att nominera! Skicka förslagen till anders.ekstrom@idehist.uu.se. Det är Anders som övertagit rollen som sammankallande i priskommittén efter Olle Josephson.

Ett annat ärende vid vårt senaste styrelsemöte var arbetet med årsboken för 2024. Vi tror att den kommer att bli mycket uppskattad, men det tuffa arbetet för årsbokskommittén nu är att söka pengar hos stiftelser och fonder, något som kontinuerligt blir svårare varefter konkurrensen om medel ökar. Som jag tror att alla vet bekostas våra årsböcker av ansökta medel, inte av förbundet eller lokalförbunden. Jag påpekar det än en gång eftersom jag ibland får indikationer på att det inte är riktigt klart för alla. Glädjande nog har våra årsböcker ofta fått positiv uppmärksamhet även utanför vår egen krets. Sofia Häggmans bok om mumier fick exempelvis Uppsala universitets Disapris för god populärvetenskap, och den senaste, Kristoffer Leandoers bok Den oavslutade litteraturen, fick genomgående mycket fina recensioner.

En småskrift håller också på att se dagens ljus. Den handlar om kunskap och demokrati, centrala begrepp i vårt förbund, och har skrivits av vår styrelseledamot Anders Ekström.

Nu avslutar jag detta ordförandebrev med att önska alla en fin adventstid och en riktigt god jul!

Katarina