Styrelse

Styrelse

Styrelse

Uddevalla Humanistiska Förbunds styrelse 2018 – 2019

ANNIKA AFZELIUS
Sillgatan 3
0522-51 11 13
070-62 85 426

451 30 Uddevalla
annika.afzelius@gmail.com


ROLF DAHLBERG
Ringvägen 21
0522-868 42
0768-349480

451 75 Uddevalla
irisorolf@telia.com


INGVAR HUMLÉN
Box 262
0522-64 21 03
0703-88 08 48

451 75 Uddevalla
ingvar.humlen@svenskakyrkan.se


 PER MALMSTRÖM
Slantvägen 11
0522-716 05; 070-200 99 93
451 73 Uddevalla
pergh.malmstrom@gmail.com


KERSTIN PÅLSSON
Sira Olafs gata 26
0522-865 73
070-523 91 14
451 75 Uddevalla
kerstin.palsson1@gmail.com


LENA RIETZ
Kungsgatan 15
0522-869 90
070-204 20 52

451 30 Uddevalla
l.rietz@telia.com


KERSTIN TOBIASSON
Gutormers Gata 13
0522-868 26
073-7544015

451 73 Uddevalla
kerstin.tobiasson@telia.com


PER SCHWARTZMAN
Tjöstelseröds gård 3
0522-23021
070-68980 92

459 32 Ljungskile

Per,schwartzman@gmail.com