Hur fort blir lönnarna gula, som lyser vår vandring i parken…”
Ja, så börjar Stig Dagermans dikt Höst och så börjar vi vår välkomsthälsning till er, till en höstsäsong som förhoppningsvis innebär en upplysande vandring på kulturens olika stigar. Må humanismens klara lykta sprida sitt sken! Och särskilt över Bohuslän!

Program för hösten 2019

Tisdag den 10 september
Byggnadsantikvarien vid Bohusläns museum, Cecilia Wingård, föreläser under rubriken Mangårdar, torp och fiskelägen i Västra Götalands län. Vem bär ansvaret för bevarandet till kommande generationer?

Plats: Hörsalen, Bohusläns museum
Tid: kl. 18.00.
Eftersits med tillfälle till frågor till föreläsaren.

Torsdagen 3 oktober
Kulturchefen i Västra Götalandsregionen, Katti Hoflin, talar under rubriken
Utan konst, inget liv – Kultur är en av de viktigaste byggstenarna i samhällskroppen. Som ett blodomlopp för demokrati, bildning och kreativitet. Rätt bok i rätt ögonblick räddade mitt liv.
Ett samarrangemang med Uddevalla Konstförening.

Plats: Bohusläns museum
Tid: kl 17.00  Konstvisning. Konstpedagog Birgitta Åhlund visar utvalda verk , Johnsonväggen på andra våningen i museet.
Tid: kl 18:00 Föreläsning i Hörsalen.
Förfriskningar i Hörsalen

Torsdag den 14 november
Författaren Stefan Edman berättar om fyra olika profiler i Bohusläns historia.
Sillprosten, Målaren, Feministen, Landsförrädaren.

Plats: Hörsalen, Bohusläns museum
Tid: kl 18.00
Eftersits med möjlighet att samtala med föreläsaren.

Väl mött!
önskar
Styrelsen