2006

Aktiviteterna började den 2 februari med årsmöte och författaren Ellen Mattsson berättade om sitt författarskap.

Den 2 mars föreläste Fil dr Jenny Öhman om ”Sveriges diplomatiska förbindelser under 30-åriga kriget”.
Den 5 april föredrag av William Kenny, katolsk biskop om ”Ett enat Europa – ’den katolska faran’ närmar sig?”.
Vårprogrammet avslutades 3 maj av Fil dr Ida Östenberg, som med utgångspunkt i sitt avhandlingsarbete, talade om ”Mord eller självmord? Kleopatras död och triumftåget i Rom”.
Höstens program kretsade kring yttrandefrihet och inleddes 21 september av Fil dr Mohammad Fazlhashemi med ”Bilden som religiös symbol”.
Den 10 oktober höll Chefredaktör Anders Johansson föredrag om ”Pressfrihet i praktiken”.
Den 15 november avslutade Prof. Sven-Eric Liedman med föredrag om press- och yttrandefrihetens historia i Europa – ”Från Voltaire till Jyllandsposten”.
Flertalet sammankomster avslutades med eftersits med enkel förtäring och intressanta diskussioner tillsammans med föredragshållaren.