2008

Den 6 februari årsmöte och föredrag av Anders Björnsson, ordf. i SHF om Humanism och Humanisterna – är den organiserade ateismen ett hot mot humanismens ideal?

Den 10 mars informerade Kristian Berg, kultursekreterare i Västra Götalandsregionen, om vad som händer med kulturen i Västra Götaland.
Den 17 april föredrag av Åke Lundqvist, journalist och författare, om ”Vildåsnans törst” i ett samarrangemang med kyrkan.
Höstens aktiviteter inleddes 14 oktober av professor Eva Österberg med tankar kring ”Vänskap – en lång historia från antiken till nutid”.
Som del i en Kulturafton på Bohusläns museum den 5 november föreläste professor Anders Piltz om ”Den starkaste driften: vilja höra samman”.
Den 9 december talade Ingmar Karlsson, svensk generalkonsul i Turkiet, om ”Europa och turken – betraktelser kring en komplicerad relation”.
Sammankomsterna följdes av eftersits med intressanta diskussioner.