2007

Årets aktiviteter inleddes den 21 januari med en musikalisk och litterär soaré i samverkan med Collegium Musicum – Trio Fagéus/Derwinger/Göranzon: ”Det dubbla greppet”.

Den 8 februari årsmöte och föredrag av Fil dr Ulla Lundqvist om Astrid Lindgren med titel ”Vägen till Körsbärsdalen”.
Den 20 mars föredrag av Prof. Tomas Forser om ”Svensk teaters historia”.
Den 24 april avslutades vårens program  av Prof. Kjell Espmark – ”Från Glömskans tid till Vintergata”.
Höstprogrammet inleddes 11 september då Ambassadör Sven Hirdman berättade om ”Det nya Ryssland”.
Den 17 oktober föredrag av Prof. Anders Törnvall: ”Mellan zen och yen – på spaning efter Japans själ”.
Den  14 november informerade Folkhögskollärare Inger Dejke om ”30 års byutveckling i Indien i Gandhis och Grundtvigs anda”.
Årets aktiviteter avslutades 21 november av Prof. Birgitta Steene med föredrag och filmillustrationer om
”Ingmar Bergmans landskap”.
Flertalet av sammankomsterna avslutades med eftersits med enkel förtäring och vidare diskussion.