Aktuellt program

 UDDEVALLA HUMANISTISKA FÖRBUND

Varför skall man då vara medlem? 

* Du stöder en angelägen humanistisk verksamhet

* Du och din familj går gratis på föreläsningarna (övriga 50: -/person och föreläsning)

* Du blir informerad om kommande föreläsningar

* Du får årets bok och du får delta i samkväm med diskussioner med föredragshållarna efter föreläsningarna Vad kostar det? Årsavgiften är 300 kr per par och 200 kr samma för enskild. Ung-domar under 26 år erbjuds gratis medlemskap exkl. årets bok

                               
 

Intresserad av medlemskap? Kontakta vår kassör, Per Schwartzman, tel.  070-68 980 92 Email: per.schwartzman@gmail.com Plusgirokonto: 38 97 30-3

       
 

       
 

Vårt jubileumsår är här!
75 år av humanistisk bildning i vår stad! Hundratals föredrag med gedigna ämnen framförda av kompetenta föreläsare! Humanism, humaniora, humanitet har varit en vägledande syn på tillvaron och tidens frågor för Humanistiska Förbundet i alla tider. Vi vill självklart fortsätta verka i denna riktning och hoppas härmed att vårens föreläsningsprogram skall tilltala våra nuvarande medlemmar och även locka nya.

Varmt välkomna till ännu en säsong med Uddevalla Humanistiska Förbund!

       
 

Till våra medlemmar!

Härmed kallas till

Årsmöte onsdag den 6 februari kl. 17.30 i Hörsalen, Bohusläns museum.

Föredragningslistan bifogas. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och årsbokslut kommer att finnas tillgängliga i Hörsalen.

17.30 Årsmöte

18.00 presenterar Sten Torgerson sin jubileumsskrift Uddevalla
Humanistiska Förbund 75 år. Här kåserar han även kring den tid som varit.

Förbundet bjuder på Festmingel i Hörsalen direkt efter framförandet.

       
 

Våren 2019 års övriga program:

       
 

Program för våren 2019

       
 

Lördag den 2 mars

I samband med att Sveriges Humanistiska Förbund håller sitt årsmöte här i Uddevalla inbjudes till deltagande i en speciell

Högtidssammankomst i Hörsalen på museet ca kl. 13.00 med musikframförande, prisutdelning och högtidsanförande av docent Ida Östenberg över ämnet ”Caesar, Shakespeare och Trump. Antikens ständiga aktualitet.” Sammankomsten avslutas med förtäring i museets restaurang Kajkanten. ( Mer detaljerat program för denna högtidssammankomst kommer att utskickas närmare det utsatta datumet)

       
 

       
 

Tisdag den 2 april

Vi inleder vår serie med föreläsningar under temat Bohuslän och Västra Götaland med en bygdens son. Författaren, litteraturvetaren och översättaren Gunnar D Hansson talar under rubriken ”Tapeshavet – om tidens gång på Härnäset”.

I samarrangemang med Uddevalla Stadsbibliotek.

Plats: Uddevalla Stadsbiblioteks föreläsningssal

Tid: kl. 18.00 Läs referat av Kerstin Pålsson

       
 

       
 

Torsdag den 25 april

Spåren av sjöfararna-

Maritima ristningar i Bohuslän. Föredrag i ord och bild av arkeolog Linnéa Nordell.

Plats: Hörsalen, Bohusläns museum

Tid: kl. 18.00 Läs referat av Kerstin Pålsson

Eftersits

       
 

Härefter gör vi sommaruppehåll och återkommer till hösten med ett späckat program!

       
 

Styrelsen